Het Voordeel van de Twijfel - Lezing

De Verwondering / Stefaan Van Brabandt

Hoe filosofie je leven kan veranderen.

Filosoof & theatermaker Stefaan Van Brabandt maakte enkele jaren geleden voor Canvas de 8-delige filosofische documentaire-reeks ‘Het Voordeel van de Twijfel ‘en schreef het gelijknamige boek als verdiepende aanvulling op de tv-reeks. Zowel het boek als de tv-reeks kenden grote belangstelling en appreciatie van een breed publiek. Wat zowel aan het boek als aan het tv-programma ten grondslag ligt, is de overtuiging dat het rijke gedachtegoed uit de filosofie nog steeds actueel, relevant en bevrijdend is en dat de denkbeelden van de grote filosofen uit de geschiedenis ons leven vandaag nog steeds kunnen verrijken, inspireren en verbeteren.

In zijn lezing schetst Stefaan Van Brabandt de betekenis en het belang van de twijfel als creatieve en constructieve kracht, zowel in ons individuele, alledaagse bestaan als voor de samenleving. Net als in zijn boek wordt in deze lezing feestelijk getwijfeld aan de vanzelfsprekendheid van bepaalde ingesleten, vaststaande denkbeelden die ons persoonlijk en maatschappelijk leven vormgeven. Is tegenslag altijd slecht? Hoe verstandig is het om je hele identiteit te laten afhangen van je status? Zouden we met zijn niet beter wat minder werken? Mogen we dieren eten? Zit romantiek liefde in de weg? Waarom moeten we zorg dragen voor elkaar en de planeet? Heeft het zin om geluk na te streven? En wat willen we doorgeven aan onze kinderen in opvoeding, onderwijs en cultuur? Telkens wordt de heersende of tendentieuze manier van denken kritisch bevraagd en mogelijks doorprikt, waarna een andere, afwijkende, alternatieve manier van denken en leven wordt gepresenteerd.

De lezing kan ook gebracht worden vanuit één specifiek gekozen thema, bijvoorbeeld tegenslag, geluk, werk, liefde, onderwijs, opvoeding, cultuur, ...


Van Brabandt heeft buitengewoon zinvolle dingen te melden en doet dat ook nog eens op heldere en indringende wijze
— Eindhovens Dagblad

data 2018-2019